Rädda Białowieża Forest

Vid gränsen mellan Polen och Vitryssland finns bevarat ett liten område av den urskog som en gång täckte stora delar av det Europeiska låglandet. Här lever en mängd unika djur och växter. Białowieża Forest är av UNESCO klassad som världsarv. Områden är nu hotat. Polen har öppnat för att avverka delar av Białowieża Forest. Regeringens representanter hävdar att det är för att man vill stoppa spridningen av barkborre, men miljövänner anser att detta endast är en förevändning för att kunna göra vinster på avverkning i den världsarvsklassade skogen och att den här typen av angrepp sker regelbundet och bara blir värre om man börjar avverka skogen. I Polen har det varit stora demonstrationer för att rädda skogen. Nu har avverkningen uppskjutits i väntan på att bland annat UNESCO ska utreda frågan närmare.

Läs mer:

UNESCO

Skriv på för att rädda skogen!

CNN

 

 

Share
Bookmark the permalink.

Comments are closed.