Ojnareskogen

Striden om Ojnarskogen har pågått i åratal. Föreningen bevara Ojnareskogen har berättat om djur och växter så ovanliga att de bara finns där i Ojnareskogen, om de tusenåriga träden och om vattnet som rinner genom marken till Bästeträsk, Gotlands största dricksvattenreserv. Lägret med skogsvaktare i Ojnarskogen hade funnits i månader men få utanför Gotland kände till Ojnarskogen förrän Mellanskog i augusti 2012 började fälla de tusenåriga träden.

I Ojnareskogen på Gotland har Nordkalk fått tillstånd att anlägga en gruva. Men det har varit kraftiga protester från flera håll och en lång process med flera överklaganden. Nu ligger fallet hos HD.

Detta är bara ett av många områden där stora utländska företag nu undersöker och planerar för framtida gruvbrytning.

Om ett gruvbolag hittar mineraler på din mark så kan de få rätt att bryta dessa mineraler utan ditt medgivande. Nästan hela vinsten går till gruvbolagen. Markägaren får 1 promille av vinsten och staten en 0,5 promille. Det är så lagen ser ut idag. När gruvbolaget lämnar Sverige så finns bara deras gruvhål kvar. Det sker nu en stor ökning av antalet provbrytningar för att undersöka mineraltillgången. Gruvorna kan i framtiden skapa allvarliga miljöproblem, skada vår vattenförsörjning och slå ut delar av det svenska lantbruket. LRF och flera andra organisationer kräver att lagen nu ses över så att man tar större hänsyn till miljön.

Kalla fakta om Nordkalk

Share
Bookmark the permalink.

Comments are closed.