Djuren staden och världen

Hur skadliga är egentligen djuren som lever tillsammans med oss i staden? Varje djur som ska samexistera med oss människor granskas och skärskådas. Efter det konstateras ofta att dessa djur innebär en fara eller är en olägenhet för människan. Här i Stockholm är det djur som  kaniner, duvor, måsar, grävlingar, rådjur och rävar, som bor här permanent eller besöker vår stad och dess förstäder.

Oavsett var i världen vi befinner oss, och om vi bor på landet eller i staden har vi människor en stor tilltro till vår förmåga att bedöma vilka djur som behövs och vilka som behöver bli färre eller inte finnas alls. Antalet vilda djur har också minskat under människans existens. Vi har utrotat art efter art, och fortsätter att göra det. 

Enligt WWFs Living Planet Report har antalet vilda djur på vår planet halverats bara sedan 1970 (och redan i början av 1900 talet eskalerade människans påverkan med resultatet att arter försvann i en takt som var 10 000 gånger snabbare än den varit fram till 1900). Det beror på att vi människor lever över jordens tillgångar. Vi behöver större och större arealer för att bryta malmen till våra mobiltelefoner och bilar samt odla mat till djur som vi ska äta upp. Vi behöver olja för att flyga kors och tvärs över planeten. Och vi avverkar den för oss själva livsviktiga skogen för att förvandla den till byggnader och reklamfoldrar.  Och inte så förvånande är att rika länder som Sverige, USA och Qatar förbrukar den största andelen av världens resurser, medan länder som Bolivia, Niger och Thailand ligger i botten vad gäller det ekologiska fotavtrycket. Men på samma gång får de fattiga länderna ofta lida konsekvenserna av de rika ländernas konsumtion.

Så vi kan slå oss för bröstet, tala om skyddsjakt och viltvård, oroa oss över att djuren är för många. Eller så kan vi glädja oss åt att det finns djur som är beredda att prova att dela sin tillvaro med oss människor trots de dåliga oddsen och människans historiskt dåliga renommé och bevisade svårighet att samsas med andra arter. Vi kan istället tänka på vår egen livsstil som hotar både vår egen framtid och djurens och växternas existens på den här planeten?

 

Det här föreslår WWF:

”Vi kan göra bättre val och hitta genomförbara lösningar Vi har bara en planet. Med den insikten som grund pekar WWF på hur vi kan göra bättre val, använda naturresurser inom gränserna för vad planeten tål och säkra tillgången till livsmedel, vatten och energi för alla människor.

LÖSNINGAR FÖR EN ENDA PLANET

BEVARA NATURKAPITALET Återskapa förstörda ekosystem, bromsa förlusten av betydelsefulla livsmiljöer, utvidga de skyddade områdena väsentligt”

PRODUCERA BÄTTRE Minska insatsmedlen och mängden avfall, förvalta resurser hållbart, öka den förnybara energiproduktionen

KONSUMERA KLOKARE Genom livsstilar med litet fotavtryck, genom hållbar energianvändning och sundare kostvanor

STYR OM FINANSIELLA FLÖDEN Värdesätt naturen, bokför sociala och miljömässiga kostnader, stöd och belöna bevarandeåtgärder, hållbar resursförvaltning och innovation

WWF Living Planet Report

The Extinction Crisis

 

Share
Bookmark the permalink.

Comments are closed.